I april arrangerede jeg et weekendkursus hos Trond, som blev
udbudt via Tollerklubben. Min tanke var, at jeg gerne ville tilbyde klubbens
medlemmer en weekend med koncentreret og kvalificeret jagttræning. Jeg synes,
at vi havde en god weekend, hvor vi lærte meget. Det var hele tiden planen, at
jeg ville arrangere et kursus i august – gerne for de samme deltagere, så vi
kunne bygge videre men også gerne med nye deltagere. Desværre viste det sig
lidt vanskeligt at sælge de sidste pladser. Der var udsolgt på et tidspunkt,
men folk sprang fra, og der måtte lidt benarbejde til for at få pladserne
solgt. Det lykkedes ikke helt, men vi ni deltagere, der var tilmeldt,
besluttede at dække udgifterne for den sidste plads.

I modsætning til weekenden før, hvor vi gik rundt i Trond og
Aases smukke terræn i silende regn, så blev denne weekend en rigtig
augustweekend med nærmest hedebølge. Lidt hårdt for hundene, så programmet blev
måske ikke helt så intensivt, som det ellers ville have været, og vi holdt en
del pauser, hvor vi søgte ind i skyggen.

Lørdag startede med de unge hunde, der først kom på én efter
én, som Trond kunne danne sig et indtryk af dem. Der blev brugt en del tid fra
Tronds side på at indvie folk i, hvordan han og Aase træner hund. De har haft
stor succes med deres metode, som handler om at have nogle helt faste rutiner
omkring hundene, hvilket gør dem trygge og mere afslappede. Det handler om at
”rose ned” – dvs. at rose hunden, når den gør ting rigtigt, men på en stille og
rolig måde, så man ikke i stedet kører hunden op. Aase og Trond er af den helt
faste overbevisning, at hundene ønsker at gøre det rigtigt. Hundene ”giver os
ikke fingeren” eller laver fejl for at genere os. Derfor skal de altid roses,
når de vælger det rigtige. Et eksempel er, hvis en hund næsten laver en
knaldapport men stopper af sig selv. Den skal ikke skældes ud for at hoppe lidt
frem men roses for at gøre det rigtige – nemlig at blive siddende. Trond og
Aase er ikke i tvivl om, at deres måde at træne hund på vil gavne andre – og
måske især os med tollere, da det der med at rose ned og have faste rutiner,
vil gøre livet meget lettere for en toller, der er lidt hyper.

Da alle havde været på – med forskellige opgaver afhængig af
niveau, tog Trone dem med en tur rundt i terrænet, hvor hunden på skift fik lov
til at lave forskellige opgaver.

Om eftermiddagen var det de ældre hundes tur. Vi startede
med lidt lydighed med stress, hvor vores opgave som hundefører var at rose
hunden ned. Derefter var der forberedt nogle dirigeringsopgaver til os, hvor
sværhedsgraden blev skruet op. Og der var en hel masse fri ved fod, som jo er
Vixens og min yndlingsdisciplin. Vi sluttede af med en markeringsopgave over
bækken og med masser af terrænskift, hvor vi bevægede os længere og længere
bagud. Den viste sig at være endog meget svær for de fleste af hundene.
Egentlig en opgave, som jeg tænkte ville være spiselig for hundene, når de først
havde været i området én gang for at hente den dummy. Men det viste sig, at jeg
tog grueligt fejl. Pudsigt som det, man tænker er let for hunden, er svært, og
omvendt.

Søndag var det de ældre hunde om formiddagen. Vi startede ud
med at lave noget dirigering – højre, venstre og back. Hundene var alle trænede
i dette, men det var egentlig også mest hundeførerne, der skulle trænes i at
blive skarpe med deres signaler – både kropslige og verbale. Hvor flere mente,
at deres hund gik på en verbal kommando, viste det sig, at den faktisk gik på
hånden/armen. Til denne øvelse brugte vi ”klokken”, som er eminent til denne
øvelse – både med én hund og med flere hunde sammen.

Herefter byggede vi tre områder op, hvor hundene blev sendt
tilbage efter en dummy. Da områderne var bygget op, blev vi stillet på linje.
Første hund skulle sendes på en markering. Dog skulle man først gå 10-15 meter
i retning af markeringen, inden man sendte. Når dummyen var hjemme, blev anden
hund sendt på en af tilbagesendingerne, tredje hund blev sendt på en anden af
tilbagesendingerne og fjerde hund blev sendt på den sidste tilbagesending.
Femte hund havde ingen opgaver. Så rykkede alle en plads, og på den måde fik
alle hunde mulighed for at prøve kræfter med alle opgaver. Undervejs holdt vi
pause, hvor vi skyllede hundene og satte os hen i skyggen under et af de store
træer og snakkede lidt hundetræning. Tilbage på opgaven var det dejligt at se,
at ingen af hundene havde problemer med at huske de tre områder. Alle hundene
klarede det bare så flot.

Efter frokost var det de unge hundes tur. De startede med én
for én at gå igennem Tronds stop-øvelse. Det er efter min mening virkelig en
øvelse, der sparker røv. Der er stort set ingen hunde, der ikke får et flot
stop, hvis man indlærer det på denne måde. Derefter gik de en lang tur i
området og lavede forskellige tilbagesendinger. Trond bruger meget disse
tilbagesendinger i stedet for markeringer til at træne hundens hukommelse. Der
er ikke tale om lige linjer, for man går ofte på kryds og tværs i terrænet. Så
det handler om hukommelse.

Efter dette var de unge hunde færdige – både pga. opgaverne
og pga. varmen. Det var virkelig varmt. Så Trond sluttede af med at vise nogle
øvelser med hans pragtfulde labrador, Barn. Bl.a. har Trond indlært Barn – og
hans andre hunde – at der er forskel på lange og korte dirigeringer. Med tegn
viser han hunden, om den skal kort eller langt, og det virker bare. Får Barn
tegnet for en lang dirigering, ryger han derudaf med en helt anden fart end ved
en kort dirigering. Ved en kort dirigering er farten ikke helt så stor, og
næsen kommer i brug langt tidligere. Virkelig imponerede at se teorien i
praksis.

Det var en fantastisk weekend med søde hundefører, søde
hunde og en fantastisk instruktør.

Nogle kan måske tænke, at de godt kunne tænke sig, at deres
hund ”var på” noget mere. Imidlertid skal man tænke på, at hunden også er på,
når den ikke laver noget / når andre hunde laver noget. Her ligger en vigtig
del – måske den vigtigste del af træningen – nemlig at sørge for, at hunden er
i ro og afslappet. Her har hundeføreren en kæmpe opgave.

Jeg vil helt sikkert arrangere flere kurser hos
Trond – både weekendkurser og éndagskurser. Fremadrettet bliver det dog i
privat regi, hvor jeg inviterer de folk, jeg tænker, vil have lyst til at
deltage. Jeg tænker, at nogle dagskurser med forskelige temaer såsom
terrænskift, dirigering, søg etc. kunne være spændende. Weekendkurserne vil
være blandet træning og blandede hold. Og hundene vil ikke kun være tollere men
også andre retrieverracer.

Leif optog lidt af vores “lydighedsfirkant”, og det skal I da også have fornøjelse af:

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=tUcRF8hRSpo&t=33s

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=Wvuer18SJRU

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=qxvKmq3FnD4