DK:
For et par uger siden var Leif og jeg i Middelfart for at besøge Helle og Kim og se, hvordan Cookie havde det. Helle og jeg sidder i sofaen, da hun pludselig siger: “Nu kan jeg jo ikke træne med Cookie i meget lang tid, så jeg har tid til overs. Hvad siger du til at lave noget træning sammen for andre tollerejere?” Jeg vil meget gerne være med til at hjælpe tollerfolk frem til første prøve, men jeg har ikke helt følt mig klædt på til det. Med Helle ved min side er det dog en helt anden sag, så jeg sagde: “Den er jeg med på!”

Indenfor en time havde vi lagt en “annonce” flere steder på Facebook, og i løbet af rimelig kort tid var holdet fyldt op (8 hunde). Fantastisk!

Træningen foregår i Haunstrup ca. hver 3. uge og løber over 6 gange. Vi fik oprettet en FB-gruppe for deltagerne, så vi her kan dele informationer m.m.

Lørdag var det så første træningsgang. Helle og jeg havde brugt lidt tid på at aftale, hvordan den første træning skulle foregå, og hun og Kim kom herop til morgenmad, så vi kunne nå at få de sidste detaljer på plads.

Kl. 13.00 stod vi så ude i Haunstrup i bidende kulde. Alle 8 hunde var mødt op. De fire af dem er mine egne Poké-kids. De ejer er bare så fantastiske og bakker op om alt, hvad jeg udsætter dem for. Det er så skønt.

Første træningsgang handlede mest om at se, hvor de enkelte hunde er rent træningsmæssigt. Vi kørte en del lydighed igennem, og skulle se, om de kunne samle op etc. De var faktisk alle på et ganske fint niveau, og nu kan vi mere detaljeret planlægge de næste træningsgange.

Vi sluttede – selvfølgelig – af med kage 🙂

Søndag aften fik vi lagt detaljerede lektier op i FB-gruppen, så de alle har noget at arbejde på til næste gang. Vi glæder os til at se fremskridt 🙂

UK:
A few weeks ago, Leif and I went to see Helle and Kim – and to check up on Cookie. Helle and I are sitting in the sofa talking when she suddenly says: “Now that I can’t train with Cookie, I have a some extra time. What do you think about arranging some training for other Toller owners?”. I would love to help other Toller owners being “dressed” for their first Toller hunting test, but I haven’t felt I was fully equipped to do it. However, with Helle by my side I felt safe, so I said: “Sure!”

Within the next hour, we had posted an advert several places on Facebook, and it didn’t take long before we had enough participants (8 dogs). Fantastic!

The training is held in Haunstrup approx. every three weeks with six lessons. We established a FB froup for the participants to share info etc.

This Saturday, we had the first training. Helle and I had spent some time planning the first training and she and Kim joined us for breakfast to agree on the last details.

At 13.00 we were ready for the first lesson. It was extremely Cold. All 8 dogs showed up for the first training. Four of them are my own Poké-kids. Those owners are just so amazing. The embrace everything that I expose them to. It is so great.

The first lesson was mostly about getting an idea how trained they were. So we did a lot of obedience, checking if they would retrieve etc. They were all at a nice level so now it is possible for us to plan the next lessons.

Of course, we ended the training with cake 🙂

On Sunday evening, we uploaded detailed homework to the FB group so that everyone has some work to do until next time. We are looking forward to see their progress 🙂