Den 23. oktober var jeg en smut ved Mossø i Nordjylland for at – med lidt held – at gå dommeraspirant en sidste gang.

Iht. uddannelsen til tollerbrugsprøvedommer, skal man være elev én gang hos en autoriseret dommer. Her har man ikke en aktiv rolle men diskuterer de hunde, man har set, med dommeren. Denne indstiller så en til at gå videre som aspirant (hvis man er egnet).

Næste skridt er at være aspirant under to forskellige dommere, hvor man skal dømme i alt fem hunde. Her har man en mere aktiv rolle, hvor man står for hele prøven. Dvs. at man godkender brugsprøvebanen, instruerer hjælperne, instruere deltagerne og giver dem en mundtlig kritik. Man skriver også en skriftlig kritik, men det er den uddannede dommers kritik, der er gældende.

Den 11. september var jeg på Sjælland, hvor jeg dømte seks hunde under Kresten Henriksen. Han var åbenbart tilfreds, hvor han sendte mig videre i systemet. Godt nok havde jeg dømt seks hunde men kun under én dommer, så jeg måtte afsted igen. Og det var jeg så den 23. oktober, hvor der var én hund til brugsprøve. Dommeren var Maria Charlotte Petersen. Hun mente, at jeg gjorde det godt nok til, at hun efterfølgende anbefalede JU, at de beder DKK om at autorisere mig som tollerbrugsprøvedommer. Det håber jeg så, at de vil, og så er det bare at vente på at høre noget fra DKK.