DK:

Da vi nu alligevel var i Vonge for at blive hædret som Årets Jagttoller
2017, kunne Vixen jo ligeså godt blive tilmeldt udstillingen. Jeg havde også
lokket to af Poké-ungerne med. Cookie skulle også have deltaget men måtte melde
fra pga. hendes sygdom og binyrebarkhormonkur.

De første fra familien, der skulle i ringen var Tessa (Wildmountain Tollers
Eevee) og Alba (Wildmountain Tollers Mew). De blev begge stillet i
juniorklassen.

Begge tøser klarede sig så fint. Der er kommet så meget mere styr over
deres løb, og begge hunde stod rigtig fint. De fik begge Very Good og blev
placeret som hhv. nr. 3 og 4 i en klasse med fire tæver.

Tessa’s kritik lød:

14 mdr. gammel, god størrelse, velproportioneret, udmærket
hoved, næseparti smaller passende til, tilstrækkelig bredde på skalle, kønne
mørke øjne, prima højtansatte ører, god halslængde, overlinie ønskes lidt
strammere, falder lidt bag skulder, stiger til lænden, godt frontparti,
velvinklet skulder, korrekt svømmehud mellem tæerne, kunne ønske en tanke
kraftigere benstammer for hendes størrelse, halen er for lavt ansat, krydset
lidt for faldende, ønsker mere vinkling i bagpart, udmærket vejrbeskyttende pels,
dejligt temperament, lidt trange bagbensbevægelse, kommer godt imod, god
skridtlængde i fronten, tilstrækkelig drive bag.

Alba’s kritik lød:

14 mdr. gammel, god størrelse, velproportioneret, feminint
hoved, kunne godt ønske lidt mere bredde på skallen, en tanke mere udviklet
næseparti, korrekt højt ansatte ører men kunne godt lægge tættere til hovedet,
kønne mørke øjne, korrektbid, korrekt halslængde, overlinie ønskes bedre,
falder lidt bag skulder, stiger til lænden, krydset er for faldende, halen er
for lavt ansat, korrekt med svømmehud mellem tæerne, benstammer er lidt for
fine til hendes størrelse, udmærket pels, bevæger sig sundt og godt. god
skridtlængde, kommer og går parallelt, godt temperament,

Alba var så tilpas uimponeret, at hun sked i ringen. Det skal lige
siges, at hun var blevet luftet og havde skidt, lige inden de gik i ringen.

Vixen blev stillet i brugshundekklassen, hvor der var to hunde. Til min
store overraskelse vandt hun klassen med Excellent og et CK (champion
kvalitet). Det betød så, at hun skulle konkurrere om titlen som bedste tæve.
Her kom hun dog til kort. Der var fem tæver i klassen. Championtæven blev ikke
placeret, og Vixen blev fjerde bedste tæve.

Vixens kritik lød:

6 årig tæve i flot kondition, god størrelse, veludviklet og
feminin, rigtig godt skåret hoved, prima udtryk, korrekt bid, passende udviklet
næseparti, god bredde på skallen, velansatte ører, tilstrækkelig lang hals,
prima ryglinie, velvinklet fremme, tilstrækkelig vinklet bag, prima
pelskvalitet, godt temperament, godt med svømmehud mellem tæerne, lidt trange
bagbensbevægelser, fint set fra siden, kommer godt imod.

Dommeren var Kresten Scheel. Han har meget behagelig og meget hensynfuld overfor
hundene. Han gav en åben kritik af alle
hundene, hvilket jeg elsker, da jeg altid lærer lidt nyt.

Jeg må indrømme, at jeg var temmelig overrasket.
Udstillinger er jo ikke vores force, så det var desto meget mere fantastisk at
vi kom derfra med så godt et resultat. Alt i alt en rigtig god dag i Vonge.

UK:

Now that we were in
Vonge to be awarded with the trophy for Hunting Toller of the Year 2017, I
might as well enter Vixen to the show. So I did. I also managed to persuade two
of the Poké-kids to participate. Cookie was supposed to have participated also,
but due to her illness and the cortisone treatment she had to stay home.

The first family member
to enter the ring was Tessa (Wildmountain Tollers Eevee) and Alba (Wildmountain
Tollers Mew). They were both entered in the Junior Class.

Both girls did so
well. Their running had improved a lot and they were both doing well standing. Both
were awarded a Very Good and were placed as no. 3 and 4 in a class of four
bitches.

Tessa’s critique:

14 months old, good size,
well-proportioned, excellent head, nose narrows as required, enough
width of skull, nice dark eyes, excellent set ears, good length of
neck, upper line could be stronger, descends a little behind shoulders and rises
towards croup, nice front, well-angled shoulders, correct web between toes, a
bit stronger legs would be desirable for her size, tail is set too low, loin
too sloping, more angulation in rear part is desirable, excellent weather-proof
coat, lovely temperament, hind leg movement a bit tight, moves well when
running towards you, nice length of pace in the front, enough drive back.

Alba’s critique:

14 months old, good size,
well-proportioned, feminine head, would prefer more width of skull, a bit more
developed nose, correct set ears but would prefer them set closer to
the head, beautiful dark eyes, correct bite, correct length of neck, upper line
could be better, descends behind shoulder and rises towards croup, croup is too
sloping, tail is set too low, correct web between toes, bones a bit too thin for
her size, excellent coat, moves sound and good, nice length of pace, come and
goes in a parallel , good temperament.

Alba was not at all impressed
and decided to poo in the show ring. I have to stress, that she had been walked
and had pooed just before they went into the ring.

Vixen was competing in
the working class and there were only two dogs in this class. To my surprise she
received an Excellent and a CK (champion quality). This meant that she had to
compete for best bitch. She competed against five bitches and became 4th
best bitch as the champion bitch wasn’t placed.

Vixen’s critique:

6 year old bitch in excellent
condition, good size, well-developed and feminine, really nice shaped head,
excellent expression, correct bite, appropriate developed nose, good width of
skull, well-set ears, adequate long neck, excellent upper line, well-angulated
in front, appropriate angulated behind, excellent quality of coat, nice
temperament, correct web between toes, moves a little narrow behind, nice from
the side and moves well towards.

Judge was Kresten Scheel. He
was very pleasant and very considerate towards the dogs. He gave an open critique
which I like as I always lean something.

I must admit that I was pretty
surprised by the show results. Show is not our force so it was even more
amazing that we did it with a good result. All in all, it was a very nice day
in Vonge.